• Noen ønsker å reise litt oftere på ferie, eller ha litt mer frihet i sitt medlemskap.
  Har du Spenst Pluss Flexi medlemskap kan du fryse medlemskapet i inntil 4 mnd. pr år uten dokumentasjon.

  Har du ordinært medlemskap er det disse reglene som gjelder: 

  Frys

  • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
  • Utstasjonering i jobb eller studie som er dokumentert.
  • Frys kan ikke tilbakeføres. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før frysperioden starter, og dokumentasjon må følge fryssøknaden.
  • Frys må søkes innen den 01 i måneden det gjelder.
  • Frys gjelder minst 1 måned og maksimum 12 måneder.
  • Bindingstiden forskyves like mange måneder som medlemskapet fryses slik at medlemskapets varighet blir 12 betalende måneder.
  • Betaling kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder.
  • Frys er ikke godkjent før man mottar bekreftelse fra Spenst Jessheim.
  • Ved oppsigelse under frysperiode bortfaller ikke din oppsigelse måned/periode.