Om Unn-Helen

Unn-Helen er senterleder og løpeinstruktør ved Spenst Jessheim.